Україна, Дніпро,пр.Мануйлівський(Воронцова),77

вів.14.00-17.00, чет.14.00-17.00, суб.10.00-14.00

Josera

Optimeal

Optimeal

нова редакція
прийнята на засіданні Президіума Кінологічної спілки України 17.12.2020

КИЇВ-2020
 

Преамбула

Племінне положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі п.п. 2.1, 2.2 та 3.1 Статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – Статут КСУ), Статуту Міжнародної Кінологічної Федерації (далі за текстом – МКФ), Основних Положень МКФ, Міжнародних правил племінного розведення МКФ, Міжнародних племінних стратегій МКФ з метою забезпечення відбору здорових собак для їх використання у племінному розведенні, враховуючи збереження та закріплення їх породних якостей, а також з метою регламентації порядку видачі дозволів на парування, умов проведення парувань та їх здійснення, а також оформлення племінної документації.
Це Положення відповідає вимогам Міжнародного племінного положення МКФ, доповнює його вимогами Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом – КСУ) і є обов’язковим для дотримання усіма членами КСУ, місцевими осередками КСУ, Кінологічним Центром КСУ (далі за текстом - КЦ КСУ) та організаціями кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
Терміни, які використовуються у цьому Положенні:
МКФ – Міжнародна Кінологічна Федерація.
КСУ – Всеукраїнська громадська організація «Кінологічна Спілка України».
ГУ КСУ – Головне Управління КСУ.
БД КСУ – електронна версія Племінної Книги КСУ та Додатку до неї, знаходиться в офісі ГУ КСУ. 

1. Загальні засади

1.1 Найвищим пріоритетом племінної діяльності в системі КСУ є здоров’я та благополуччя собак.
Для здорової популяції собак не вигідно виключати занадто багато собак з розведення; мета - це здорове потомство.
Для уникнення народження хворих собак слід використовувати результати ДНК-тестів на спадкові захворювання.
Собаки, які доведено є носіями моногенно рецесивно спадкового важкого захворювання, можуть паруватися виключно із собаками, які, згідно з отриманими та підтвердженими результатами відповідних тестів, не несуть алель тієї ж хвороби.
1.2. До племінного використання в системі КСУ допускаються фізично та клінічно здорові чистопородні собаки з яскраво вираженим породним типом, екстер’єрні якості, поведінка і темперамент яких відповідають стандарту своєї породи, та які мають родоводи КСУ, організацій – членів чи контрактних партнерів МКФ (АКС – Американський Кінологічний Клуб, США; КС – Англійський Кінологічний Клуб, Великобританія; СКС – Канадський Кінологічний Клуб, Канада), та які зареєстровані в Племінній Книзі чи Додатку до Племінної Книги країни-члена чи контрактного партнера МКФ.
1.3. Проекти змін та доповнень до цього Положення обговорюються та формулюються Племінною комісією КСУ, передаються на розгляд Президії КСУ, яка їх затверджує чи відхиляє.
1.4. Племінну роботу в КСУ контролюють: місцеві осередки КСУ, КЦ КСУ, організації кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, Племінна комісія КСУ та Президія КСУ.
1.5. Родоводи, метрики цуценят, племінні сертифікати, племінні карти сук, інші племінні документи єдиного зразка, затверджені КСУ, можуть видаватися тільки місцевими осередками КСУ, КЦ КСУ та організаціями кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, які зареєстровані як юридичні особи з правом ведення фінансової діяльності.
1.6. КСУ контролює використання племінних собак. Промислове та комерційне утримання та розведення собак не допускається.
1.7. Виняткові випадки, які пов’язані з відхиленням від вимог цього Положення, розглядаються Племінною комісією КСУ, яка приймає рішення щодо кожного окремого випадку.
Повноваження Племінної Комісії КСУ регулюються цим положенням та чинним Положенням про Племінну Комісію КСУ.

 
2. Допуск до племінного розведення

2.1. До участі у племінному розведенні в системі КСУ допускаються собаки, які:
- досягли фізіологічної зрілості;
- мають документи про походження (родоводи), визнані МКФ;
- зареєстровані та внесені до Племінної книги КСУ чи Додатку до Племінної книги КСУ (далі за текстом – Додатку до неї);
- мають дійсний на момент парування племінний сертифікат (сертифікат вважається дійсним протягом одного року з моменту його отримання або подовження).
2.1.1. У племінній роботі можна використовувати тільки здорових псів та сук з міцною нервовою системою, екстер’єрні якості яких повністю відповідають чинному стандарту породи.
2.1.2. Суки мають бути обов’язково зареєстровані та внесені до Племінної книги КСУ чи Додатку до неї.
2.1.3. Пси, власники яких проживають в Україні, мають бути зареєстровані та внесені до Племінної книги КСУ чи Додатку до неї.
2.1.4. Власники собак, зареєстрованих в Племінній Книзі КСУ чи Додатку до неї, мають бути членами КСУ (перебувати на обліку в одному з місцевих осередків КСУ, КЦ КСУ, організаціях кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, та сплачувати членські внески за поточний рік).
2.1.5. Собаку з початковим родоводом, отриманим до 01.02.17 (наказ № 25 від 27.12.2016 р.), а також з початковим родоводом, що не містить штампу «Без права племінного розведення», можна використовувати у племінній роботі тільки з партнером, який має повний родовід (як мінімум 3 покоління предків), який зареєстрований та внесений до Племінної книги КСУ або країни-члена чи контрактного партнера МКФ. Виключення допускаються для собак вітчизняних порід та порід аборигенного походження.
2.2. Для допуску собаки до племінного розведення в системі КСУ власник собаки зобов’язаний отримати первинний або подовжити вже наявний племінний сертифікат собаки, якого він збирається використовувати у племінному розведенні.
У племінному сертифікаті має бути вказане П.І.П експерта, який здійснив огляд.
2.2.1. Первинний Племінний сертифікат видається:
- Сукам:
- малих та середніх порід – з 15 місяців;
- великих порід – з 18 місяців;
за умови отримання екстер’єрної оцінки не нижче «Дуже добре» з племінного огляду або екстер’єрної оцінки не нижче «Дуже добре» з сертифікатної виставки.
- Псам:
- малих порід – з 12 місяців;
- середніх порід – з 15 місяців;
- великих порід – з 18 місяців;
за умови отримання екстер’єрної оцінки не нижче «Відмінно» з племінного огляду та екстер’єрної оцінки не нижче «Відмінно» з сертифікатної виставки.

ВИКЛЮЧЕННЯ:
- У випадку обґрунтованої неможливості участі собаки у виставці за рішенням Племінної Комісії місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник, первинний племінний сертифікат може бути виданий тільки на основі оцінки з племінного огляду, при цьому в сертифікаті робиться відповідний запис.
- За попереднім дозволом Племінної комісії місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник, пси малих порід можуть отримати Племінний сертифікат з 9 місяців за умови наявності мінімум трьох (3) оцінок «Відмінно» (одна з племінного огляду та дві із сертифікатних виставок, отримані під, мінімум, двома суддями).
- За попереднім дозволом Племінної комісії місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник, пси середніх та великих порід можуть отримати Племінний сертифікат з 12 місяців за умови наявності мінімум трьох (3) оцінок «Відмінно» (одна з племінного огляду та дві із сертифікатних виставок, отримані під, мінімум, двома суддями).
2.2.2. Племінний сертифікат дійсний протягом одного (1) року від дати отримання або подовження допуску до племінного розведення.
2.2.3. Племінний сертифікат подовжується на основі оцінки, отриманої на племінному огляді та/або виставці не пізніше, ніж через 3 місяці.
2.3. Для допуску до племінного розведення племінним собакам усіх порід рекомендована наявність сертифікату про проходження тесту на дисплазію кульшового і ліктьового суглобів, сертифікат про ДНК паспорт, сертифікат міжнародного зразка про обстеження колінних суглобів щодо вивиху надколінка (Пателла), затверджений КСУ та ін. генетичних тестів та ветеринарних обстежень, рекомендованих для вказаної породи.
Для окремих порід встановлений перелік обов’язкових для допуску до племінного розведення ветеринарних та генетичних досліджень.
Перелік порід та досліджень вказаний в додатку №2 до цього Положення.
2.4. Для використання у племінному розведенні собак службових порід рекомендована наявність робочого сертифікату одного з видів дресирування, визнаних КСУ.
2.5. Собаки, які мають титули:
- WW (Світовий Переможець);
- EW (Переможець Європи);
- C.I.B. (Інтерчемпіон з екстер’єру);
- C.I.E. (ІнтерШоуЧемпіон);
- СEEU (Central and East European Union – Чемпіон Центральної та Східної Європи);
- SuperGRCHUA (Супер Грандчемпіон України)
і отриманий з 2011 року титул GRCHUA (Грандчемпіон України) звільняються від щорічного подовження племінного сертифікату.
Собаки службових порід, які мають дійсний кьорунг чи ZTP, визнаний КСУ на момент отримання направлення на парування, також звільняються від подовження племінного сертифікату.
2.6. Племінний сертифікат, окрім інших випадків, не видається собаці, який має одну або декілька вад, які вказані в стандарті відповідної породи як підстава для дискваліфікації.
2.7. Граничний вік для використання у племінному розведенні:
- Суки – до настання 9 років (термін визначається по даті парування);
- Пси – без обмежень у віці.
2.8. Кожен приплід, отриманий від племінної суки, обов’язково реєструється у місцевому осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи в організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник.
Якщо власник племінної суки не реєструє в Племінній Книзі КСУ один або декілька її приплодів, до нього застосовуються санкції, передбачені цим Положенням.
2.9. Незалежно від породи та періодичності тічок суки допускаються до племінного розведення не більше одного разу на рік.
2.9.1 Дозволяється отримання двох приплодів поспіль за умови, що наступний (третій) приплід від такої племінної суки може бути отриманий не раніше, ніж через 12 місяців після народження останнього (другого) приплоду.
Якщо між другим та третім приплодом інтервал народження цуценят менший за 12 місяців, цей приплід вноситься до Бази даних КСУ з поміткою «Без документів про походження».
2.9.2. Загальна кількість приплодів однієї племінної суки не має перевищувати 6 (шести).
2.10. Членам КСУ дозволяється використовувати для парування своїх сук в Україні тільки з тими плідними псами, власники або орендарі яких є членами КСУ та перебувають на обліку у місцевих осередках КСУ, чи КЦ КСУ, чи організаціях кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
2.11. Пси, які мають документи іншої країни, можуть використовуватися для парувань в Україні тільки за наявності у них родоводів, визнаних МКФ, та якщо ці собаки відповідають вимогам племінного положення країни – члена чи контрактного партнера МКФ.

3. Заводчик

3.1. Право на використання суки в племінному розведенні належить власнику чи співвласнику цієї племінної суки та може бути передане третім особам на підставі письмового договору купівлі-продажу чи оренди.
3.2. Власник племінної суки на момент народження цуценят вважається заводчиком приплоду, якщо інше не вказане у відповідній письмовій угоді про передачу прав заводчика третій особі.
3.3. Тільки заводчик несе повну відповідальність за якість отриманого від його собак потомства.
3.4. Після передачі цуценят у власність новим власникам заводчик не відповідає за якість їх утримання та вирощування. Заводчикам рекомендовано укладати письмові договори при передачі цуценяти новим власникам, в цих договорах необхідно вказувати усі права, обов’язки та відповідальність обох сторін.
3.5. Усі конфлікти, які виникають між заводчиком та новими власниками цуценят, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнути згоди, конфлікти вирішуються у судовому порядку. 

4. Заводська приставка

4.1. Заводські приставки реєструються тільки для осіб, які легально проживають на території України.
Заява про реєстрацію заводської приставки подається на спеціальному бланку та містить 3 варіанти назв заводської приставки в порядку їх пріоритетності (перша - найбільш бажана, третя – найменш бажана).
При поданні заяви обов’язкова наявність паспорту громадянина України або офіційного дозволу на проживання на території України.
Заводські приставки реєструються через КСУ в МКФ.
Таким чином, заводчик захищає своє право на використання цієї назви іншими особами в системі МКФ.
Після реєстрації в МКФ власнику видається свідоцтво про реєстрацію заводської приставки.
4.1.1. Громадянин країни, в якій відсутня національна кінологічна організація – член МКФ, може подати заяву на реєстрацію заводської приставки в КСУ.
Відповідна заява із інформацією про потенційного заводчика та собак, які знаходяться у нього на правах власності, передається на розгляд Президії КСУ.
4.2. Заводська приставка не може містити більше 40-ка знаків з урахуванням пробілів.
4.3. Заводська приставка може бути оформлена за умови дотримання однієї з вимог:
- на підставі свідоцтва про закінчення дистанційних курсів при ГУ КСУ «Кінолог-заводчик»;
- після успішного складання заводчиком відповідних тестів, затверджених Племінною Комісією КСУ.
Копія одного з документів про закінчення дистанційних курсів чи успішне складання тесту, додається до письмової заяви до місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, в якому перебуває на обліку заводчик.
4.4. Заводська приставка додається до імен усіх цуценят, народжених від сук, які належать цьому заводчику (після дати реєстрації назви заводської приставки в МКФ) та які реєструються в Племінній книзі КСУ або Додатку до неї.
Заборонено використовувати заводську приставку КСУ-МКФ в кличках цуценят, народжених поза системою КСУ-МКФ.
Заводська приставка може вказуватися як перед ім’ям цуценяти, так і після нього (це вказується під час реєстрації заводської приставки).
4.5. Заводчик має право відмовитися від раніше зареєстрованої заводської приставки, про що подає відповідну заяву.
4.6. Зміна власника заводської приставки реєструється в КСУ за письмовою заявою, поданою попереднім власником (засвідчується місцевим осередком КСУ чи КЦ КСУ, чи організацією кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник).
У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові (П.І.Б.) та адресу нового власника.
До заяви додається оригінал свідоцтва про реєстрацію заводської приставки, копія одного з документів про закінчення дистанційних курсів чи успішне складання тесту та копія паспорту громадянина України чи офіційного дозволу на проживання в Україні нового власника заводської приставки.
4.7. Власниками заводської приставки одночасно можуть бути не більше трьох осіб.
У цьому випадку вони мають рівні права на зареєстровану назву розплідника/заводську приставку.
Вони можуть використовувати цю назву на власний розсуд, у тому числі і для собак, які належать виключно одному із співвласників вказаної заводської приставки.
У документах на кожен приплід має бути вказано, хто саме із співвласників є відповідальним за цей приплід.
Будь-хто із співвласників заводської приставки за власною заявою може вийти із складу співвласників. У цьому випадку заводська приставка підлягає перереєстрації на власника/співвласників, що залишилися.
Усі суперечки стосовно права власності на заводську приставку вирішуються шляхом переговорів між співвласниками або у судовому порядку.
4.8. Якщо власник заводської приставки переїжджає до іншої країни-члена чи контрактного партнера МКФ на невизначений термін, він має право у належний час до народження приплоду перереєструвати цю заводську приставку.
Для перереєстрації заводської приставки власник повідомляє у письмовій формі свою попередню національну кінологічну організацію про зміну країни проживання та надсилає заяву про перереєстрацію до нової національної кінологічної організації, яка потім має повідомити про це МКФ.
Після перереєстрації заводської приставки її власник може займатися племінною діяльністю тільки у тій країні, в якій на цей момент зареєстрована ця заводська приставка.
У цьому випадку собакам, що йому належать, мають бути присвоєні номери Племінної книги чи Додатку до неї нової кінологічної організації.
4.9. Зареєстрована заводська приставка анулюється:
- за заявою власника (співвласників);
- у випадку смерті власника, якщо право на заводську приставку не передається у спадок;
- за поданням Племінної Комісії КСУ на розгляд Президії КСУ;
- за рішенням Президії КСУ за умови виключення (примусового або за власним бажанням) із членів КСУ власника (співвласників) заводської приставки, яке тягне за собою автоматичне припинення кінологічної діяльності. 

5. Оренда та співвласність

5.1. Собаки у системі КСУ можуть передаватися в оренду чи у співвласність.
5.1.1. Передачу собаки в оренду для племінного використання оформлюють письмовим договором між орендодавцем та орендарем, в якому обов’язково вказується П.І.Б. та паспортні дані обох сторін, порода та ім’я собаки, номер та абревіатура родоводу країни реєстрації орендодавця, номер мікрочипу та/або тавра, термін оренди, права, обов’язки та відповідальність обох сторін та повний перелік документів, які передаються орендареві.
5.1.2. Договір оренди укладається у трьох екземплярах.
Два екземпляри залишаються у сторін договору, а третій разом із копіями паспортів обох сторін передається до ГУ КСУ (через місцевий осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організацію кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, членом якого є орендар).
5.1.3. Копія договору оренди є невід’ємною частиною комплекту документів, які орендар повинен надати місцевому осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу для реєстрації приплоду.
5.1.4. До копії договору оренди додаються ксерокопії паспортів сторін договору, племінний сертифікат на собаку, оригінал племінної карти суки (для сук) та ксерокопія родоводу собаки.
5.2. Орендар племінної суки вважається заводчиком приплоду, отриманого від цієї суки протягом терміну дії договору оренди.
Він несе повну відповідальність за стан орендованої собаки, за якість отриманого потомства та за збереження переданих йому документів на собаку протягом усього терміну, вказаного в договорі.
5.3. Цуценята з приплодів, зареєстрованих від орендованої суки, мають заводську приставку орендаря.
5.4. Пес-плідник також може бути переданий в оренду на підставі договору оренди.
5.5. Для реєстрації договору оренди на собак, власниками яких є громадяни, які проживають за межами України, до ГУ КСУ необхідно надати:
- оригінал договору, підписаний власником собаки з додаванням документу, що засвідчує його особу;
- чітка копія родоводу собаки, визнаного МКФ;
- копії чемпіонських, робочих сертифікатів та ін., визнаних МКФ та КСУ.
У договорі оренди необхідно зазначати дату передачі та терміни оренди собаки. Рекомендований термін дії договору – не більше трьох років.
5.6. Співвласниками собаки вважаються особи, вказані як власники собаки в його родоводі.
5.7. При реєстрації кожного приплоду, отриманого від племінної суки, яка знаходиться у співвласності, вказується заводська приставка одного з співвласників, яка буде присвоєна усім цуценятам із цього приплоду.
5.8. Собака, який знаходиться у співвласності, може бути переданий третім особам або переоформлений на одного з співвласників за обопільною згодою, яка підтверджується відповідною заявою, підписаною усіма співвласниками.
5.9. Племінна та виставкова діяльність собаки може вестися за ініціативою будь-кого з вказаних співвласників (без письмової згоди іншого).
5.10. КСУ не є стороною договору оренди/співвласності чи гарантом виконання договірних зобов’язань сторін зазначеного договору.
5.11. Усі конфлікти між орендодавцями та орендаторами, співвласниками вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягти згоди, конфлікти вирішуються в судовому порядку. 

6. Права та обов’язки власника племінної суки

6.1. Власник племінної суки (заводчик) має право:
- реєструвати в Племінній Книзі КСУ чи Додатку до неї цуценят, отриманих від племінної суки, яка знаходиться у нього на правах власності, за умови дотримання Статей 2 та 3 цього Положення;
- зареєструвати назву розплідника за умови дотримання вимог п. 4.1
- самостійно обирати плідників для своїх сук.
6.2. Заводчик зобов’язаний надати усі необхідні документи для оформлення приплоду до місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи до організацій кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, у якому він перебуває на обліку.
6.3. Власник племінної суки (заводчик) зобов’язаний використовувати для парування суки тільки племінного пса, який відповідає усім вимогам цього Положення та належить члену КСУ або члену клубу, що є членом або контрактним партнером МКФ.
6.3.1. Власник племінної суки перед паруванням зобов’язаний: перевірити наявність у власника пса необхідних для парування документів (племінний сертифікат, родовід та інші документи відповідно до Статті 2 цього Положення) та впевнитися у наявності та достовірності тавра чи мікрочипу.
6.4. Не допускається парування суки із псом, який не зареєстрований в організації-члені МКФ чи контрактному партнері МКФ, а також забороняється отримувати від суки незареєстровані в КСУ приплоди.
6.4.1. Для близькоспорідненого парування першого рівня (батько-дочка, син-мати, сестра-брат) заводчик зобов’язаний попередньо, до здійснення парування, отримати письмовий дозвіл Племінної комісії КСУ.
Якщо таке парування було здійснене без попереднього дозволу Племінної Комісії КСУ цуценята, народжені від такого парування, можуть отримати тільки родовід із штампом «Не для племінного розведення».
6.5. Усі парування, що виходять за рамки чинного Племінного положення, здійснюються тільки за попереднім дозволом Племінної Комісії КСУ за клопотанням місцевого осередку чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу,де перебуває на обліку заводчик, або за клопотанням породного клубу.
6.6. Під час однієї тічки суку можна парувати тільки з одним псом.
У випадках відхилень від цього правила або обґрунтованих сумнівів щодо батьківства заводчик для реєстрації приплоду зобов’язаний надати до місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де заводчик перебуває на обліку або Племінну Комісію КСУ документальне підтвердження батьківства, а саме: тест ДНК батька, матері та усіх цуценят приплоду.
6.7. Заводчик має створити для суки та її потомства гарні умови утримання (необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію) та відповідне забезпечення їжею, водою, рухами та ін.
6.8. Усім цуценятам приплоду необхідно провести ідентифікацію шляхом введення мікрочипу або таврування, номери яких обов’язково повністю вносяться до карти реєстрації приплоду.
Заводчик зобов’язаний передавати цуценят новим власникам тільки після актування та чипування/таврування.
6.9. Заводчик зобов’язаний надати представникам Племінної комісії місцевого осередку КСУ можливість оглянути цуценят, а за їх вимогою – також можливість оглянути їх матір, та умови їх утримання.
6.10. Правильне утримання племінних собак та вирощування цуценят має забезпечуватися в умовах повноцінного годування, спілкування з людьми та у них має бути достатньо простору.
Під час вирощування цуценят заводчик зобов’язаний регулярно проводити дегельмінтизацію цуценят та своєчасно їх вакцинувати.
6.11. Заводчик зобов’язаний зареєструвати усіх цуценят, які є живими на момент актування.
6.12. Заводчик зобов’язаний повідомити місцевий осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організацію кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де він перебуває на обліку, про народження приплоду протягом 10 днів. 

7. Права та обов’язки власника племінного пса

7.1. Власникам племінного пса рекомендовано приймати на парування зі своїм псом тільки сук, зареєстрованих в КСУ, організаціях – членах чи контрактних партнерах МКФ, чи організаціях кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
7.2. Власник пса перед паруванням має отримати від власника суки, а власник суки зобов’язаний надати направлення на парування зразка, встановленого КСУ.
7.3. Власник повинен забезпечити своєму псу гарні умови утримання (необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію) та відповідне забезпечення їжею, водою, рухами та ін.
7.4. Власник пса несе повну відповідальність за племінну суку, яка залишається у нього на час парування.
7.5. Правильне утримання племінних собак має забезпечуватися в умовах повноцінного годування, спілкування з людьми та у них має бути достатньо простору.
Власник зобов’язаний регулярно та своєчасно проводити дегельмінтизацію та вакцинування. 

8. Штучне запліднення

Сам племінний пес та його сперма юридично вважаються власністю.
Під час забору сперми для подальшої обробки права власності на сперму повинні бути визначені письмовим документом.
У цьому документі також повинні бути вказані дата збору, дози сперми, ідентифікація доз, місце зберігання та ідентифікація племінного пса.
Наполегливо рекомендується зробити ДНК-профіль кожного кобеля, сперма якого зберігається.
Коли продається племінний пес або передаються племінні права на нього, власник собаки зобов’язаний надати інформацію про вже зібрану заморожену сперму іншій стороні.
Сама сперма може бути предметом договору купівлі-продажу, або вона може бути продана разом з племінним псом.
Точні деталі повинні бути узгоджені договором між сторонами.
Сперму можна використовувати лише за умови дотримання національних правил парування, особливо гарантуючи, що сперма може використовуватися лише для сук, зареєстрованих у Племінній Книзі, визнаній МКФ.
Власник сперми має право підписати свідоцтво про парування.
Власник сперми повинен надати інформацію про дату забору сперми, ідентифікацію дози, місце зберігання та ідентифікацію племінного пса.
8.1. Забір сперми та процедура запліднення може бути здійснена тільки ветеринарним лікарем.
8.2. Власник племінного пса має надати власнику племінної суки документ, підписаний ветеринарним лікарем, про те, що конкретна сперма належить саме цьому псу і є свіжою чи замороженою.
8.3. Рішення щодо витрат на забір сперми та процедури запліднення приймаються за згодою сторін.
8.4. Ветеринарний лікар, який проводить запліднення, має підтвердити, що сука була штучно запліднена спермою саме цього пса.
В цьому свідоцтві необхідно вказати:
- місце запліднення;
- дата запліднення;
- реєстраційний номер родоводу пса та суки;
- номери чипу чи тавра суки та пса;
- П.І.Б. та адреси власників суки та пса.
8.5. Власник племінного пса, у якого взята сперма, крім ветеринарного свідоцтва, зобов’язаний пред’явити оригінали та надати власнику суки копії таких документів:
- родовід;
- племінний сертифікат;
- сертифікати та дипломи, які підтверджують титули, звання та результати робочих випробувань (за наявності).

9. Розрахунок за парування

9.1. Заводчик зобов’язаний здійснити розрахунок за парування з власником пса у порядку, визначеному за взаємною згодою сторін і вказаному у направленні на парування, або в окремому договорі, якщо такий було укладено сторонами.
При цьому сторони мають право визначити особливі умови: у випадку народження 1 чи 2 цуценят.
9.2. Якщо в розрахунку за парування передбачається передача цуценяти, у направленні на парування необхідно вказати право вибору цього цуценяти власником пса-плідника.
Також в направленні на парування зазначається, в якому віці власник пса-плідника забирає своє цуценя.
9.3. Під час вибору цуценяти, якщо двостороння угода не встановлює будь- який інший порядок (рекомендовано вказати у направленні на парування), власник суки має право першого вибору, а власник пса – другого вибору.
9.4. Після розрахунку заводчика з власником пса-плідника, власник пса зобов’язаний віддати власнику суки марку з підписом власника пса, отриману в місцевому осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де він перебуває на обліку.
9.5. Якщо власник пса проживає в іншій країні, він зобов’язаний надати заводчику:
- копію документу, що підтверджує його особу, або документ, який засвідчує факт парування та розрахунок за неї, передбачений в країні його проживання;
- копію родоводу;
- копії сертифікатів та дипломів, які підтверджують титули, звання та результати робочих випробувань (за наявності) та ін.
9.6. Вирішення будь-яких цивільно-правових спорів (майнових, фінансових, тощо) між власниками сук та псів не входить до компетенції та повноважень КСУ.
Такі спори та суперечки вирішуються сторонами шляхом переговорів або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 

10. Реєстрація парувань та приплодів

10.1 В Племінній книзі КСУ або додатку до неї можуть бути зареєстровані приплоди чистопорідних собак порід, визнаних КСУ та МКФ, народжених на території України від матері, яка належить особі, легальне місце проживання якої знаходиться в Україні.
У форсмажорних випадках можливі винятки, але виключно за умови попередньої обопільної домовленості між організаціями - членами та контрактними партнерами МКФ відповідно до статті 18 Міжнародних правил племінного розведення МКФ.
10.2. Для здійснення реєстрації парування заводчик зобов’язаний надати до місцевого осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де він перебуває на обліку, наступні документи на суку, яку він планує парувати:
- родовід;
- дійсний племінний сертифікат;
- племінну карту суки.
Єдиним дозволом на здійснення парування є направлення на парування, видане у місцевому осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де власник племінної суки перебуває на обліку.
10.3. На момент актування цуценят заводчик надає до місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де він отримував направлення на парування та перебуває на обліку такі документи:
- оригінал направлення на парування, підписаний власниками суки та пса (у направленні зазначаються усі умови розрахунку за парування, узгоджені з власником пса);
- копії родоводів батьків цуценят;
- копії сертифікатів та дипломів, які підтверджують титули, звання та результати робочих випробувань плідників (за наявності);
- марку на пса або інший документ, що підтверджує розрахунок з власником пса;
- копію племінного сертифікату суки та копію племінного сертифікату пса (якщо пес проживає на території України);
- копію договору оренди (якщо собака знаходиться в оренді); оригінал племінної карти суки.
10.4. Місцеві осередки КСУ, КЦ КСУ, організації кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, зобов’язані вести в паперовому/електронному вигляді облік племінної діяльності:
10.4.1. Книгу обліку парувань та народження цуценят;
10.4.2. Архів племінних пакетів, який містить:
- направлення на парування;
- копії племінних сертифікатів суки та пса-плідника;
- копії родоводів;
- копії генетичних тестів (за їх наявності);
- копії виставкових/чемпіонських/робочих сертифікатів (за їх наявності);
- перелік усіх цуценят приплоду з інформацією про їх клички, повні номери чипу/тавра, масть та особливі відмітки (за їх наявності).
10.5. Місцеві осередки, КЦ КСУ та організації кінологічного спрямування, з якими у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, зобов’язані зберігати усі документи, зазначені вище, протягом 5 (п’яти) років.
 

11. Актування приплодів

11.1. Реєстрація усіх приплодів, отриманих від племінної суки, в базі даних КСУ є обов’язковою.
11.2. Уся документація для реєстрації приплоду (метрики цуценят, карта реєстрація приплоду, реєстри) заповнюються виключно в друкованому вигляді.
11.3. Таврування чи чипування усіх цуценят є обов’язковим.
11.4. Актування приплодів здійснюється:
- для великих та середніх порід – не раніше 45-ти днів з моменту народження цуценят;
- для малих порід – не раніше 60-ти днів з моменту народження цуценят.
11.5. З моменту видачі метрик цуценят на підставі наданих заводчиком документів, вказаних у пункті 10.3. цього Положення, повну відповідальність за належне оформлення та передачу вказаних документів у ГУ КСУ несе керівник місцевого осередку, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
11.6. Актувати приплоди мають право особи, які мають зоотехнічну чи кінологічну освіту та/або є експертами КСУ/МКФ з цієї породи, або досвідчені кінологи, призначені керівництвом місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
11.7. Карта реєстрації приплоду має бути передана до ГУ КСУ не пізніше, ніж через 3 місяці після народження цуценят.
11.8. Усі приплоди, народжені протягом календарного року, мають бути зареєстровані осередком не пізніше 31 березня наступного календарного року.
11.9. Метрики цуценят видаються на усіх цуценят, які пройшли актування.
11.9.1. Імена усіх цуценят у приплоді мають починатися на одну літеру (латиницею). Довжина імені не має перевищувати 20 знаків, враховуючи пробіли.
11.9.2. Використання одних і тих же слів у кличках різних цуценят одного приплоду забороняється.
11.9.3. Заводська приставка вказується у кличках тих цуценят, які народжені після дати реєстрації заводської приставки в МКФ.
11.9.4. Категорично заборонено видавати метрики цуценят, якщо приплід не був проактований належним чином із обов’язковою ідентифікацією (таврування чи чипування) та дотриманням усіх правил та процедур, вказаних у цьому Положенні.
11.9.5. Забороняється реєстрація окремих цуценят з приплоду.
11.9.6. На цуценят, у яких виявлені недоліки/вади, вказані в стандарті відповідної породи як підстави для дискваліфікації, будь-які анатомічні аномалії (наприклад глухота, сліпота, альбінізм, заяча губа, вовча паща, заворот/виворот повіка, залом хвоста (крім порід, у яких він допускається стандартом), брахидактилія, аномалії будови черепа, хребта, кінцівок та ін.), а також забарвлення та типи шерсті, які не відповідають стандарту породи, видаються метрики з відміткою «Не для племінного розведення».
Ідентичну відмітку місцевий осередок КСУ, КЦ КСУ чи організація кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, зобов’язані зробити в карті реєстрації приплоду.
11.9.7. При виявленні у одного або декількох цуценят під час актування приплоду тимчасових недоліків/вад, які можуть бути виправлені в процесі росту собаки, в метрику цуценяти вноситься запис «КОНТРОЛЬ».
Якщо при оформленні родоводу цей недолік/вада вже виправлений/а, може бути виданий родовід без відміток.
Для цього для оформлення родоводу до оригіналу метрики цуценяти необхідно додати письмове підтвердження місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації, з якою у КСУ підписана угода про партнерство, де перебуває на обліку заводчик або власник цуценяти, що недолік/вада вже виправлений/а, запис «КОНТРОЛЬ» може бути знятий та це цуценя може отримати родовід без відміток.
Якщо недолік/вада не виправлений/а – родовід видається з відміткою «Без права племінного розведення».
11.9.8. В метрики цуценят, чиї батьки мають неповні (реєстрові) (менше двох поколінь) родоводи, осередок зобов’язаний проставити відповідний штамп.
11.9.9. Під час актирування приплоду заводчик за власною ініціативою може попросити обмежити реєстрацію одного або декількох цуценят із приплоду, тобто поставити відмітку “Не для племінного розведення” у документи про реєстрацію цього цуценяти. У цьому випадку до племінного пакету необхідно обов’язково вкласти заяву заводчика із проханням обмежити реєстрацію цього цуценяти із поясненням причини такого рішення.
Ця відмітка обов’язково ставиться в Карті реєстрації приплоду, Метриці цуценяти  та родоводі собаки.
У цьому випадку заводчик має право звернутися до ГУ КСУ із проханням зняти цю відмітку, що може бути зроблене через заміну метрики цуценяти/родоводу.
Після цього заводчик більше не може вносити жодні зміни в реєстрацію цього собаки.

11.9.10. Собака може отримати відмітку “Не для племінного розведення” у родоводі за рішенням Племінної Комісії КСУ через порушення заводчиком або власником собаки Міжнародних правил племінного розведення МКФ, Племінного положення КСУ або інших документів, що регулюють племінну діяльність.

12. Контроль приплоду

12.1. Контроль приплоду – це важливий елемент контролю якості поголів’я чистопорідних собак в КСУ.
12.2. За необхідності Племінна Комісія КСУ має право направити (за узгодженням із ГУ КСУ) представників для здійснення контролю племінної діяльності місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, чи заводчика.
12.3. Місцевий осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організація кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, призначає комісію для проведення контролю приплоду.
Заводчик зобов’язаний забезпечити можливість контролю усіх цуценят у приплоді.
12.4. У випадку конфлікту заводчик, чи місцевий осередок КСУ, чи КЦ КСУ, чи організація кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, мають право вимагати створення незалежної комісії для контролю приплоду, яку призначає Племінна Комісія КСУ (у цьому випадку усі фінансові витрати бере на себе заявник).
12.4.1. У складі комісії має бути хоча б один представник з кінологічною освітою та/або експерт КСУ, який має право судити цю породу.
12.4.2. Незалежна комісія за результатами контролю приплоду складає акт огляду, у якому вказує усю важливу інформацію про приплід: кількість цуценят, їх стать, масть, вагу цуценят на день огляду, умови утримання та годування цуценят та суки, виявлені анатомічні дефекти цуценят та інше.
Акт огляду повинен підписати заводчик.
12.4.3. Якщо під час огляду виникнуть обґрунтовані сумніви чи питання щодо племінного походження цуценяти, заводчик зобов’язаний надати комісії генетичний тест походження цього цуценяти.
Якщо заводчик відмовляється проводити такий тест, інформація про це вноситься до БД КСУ, але цуценята з приплоду не отримують жодних документів про походження. 

13. Чипування та таврування

13.1. Усі собаки в системі КСУ обов’язково повинні бути чипованими та/або мати тавро.
Рекомендується використовувати обидва засоби ідентифікації одночасно для спрощення процедури ідентифікації у випадку втрати чипу чи неможливості прочитати тавро.
13.2. Тавро ставиться у вусі чи паху собаки.
13.3. Кожен місцевий осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організація кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, мають свій унікальний код тавра.
Для отримання коду тавра заповнюється заява на реєстрацію/перереєстрацію коду тавра в ГУ КСУ.
13.4. При експорті до іншої країни собака в обов’язковому порядку повинен бути чипований та номер чипу має бути вдрукований в експортний родовід. 

14. Оформлення та видача документів про походження

14.1. Первинним документом про походження є метрика цуценяти, яка заповнюється та підписується особою, що відповідає за племінну роботу у місцевому осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, на основі карти реєстрації приплоду, яка засвідчується печаткою.
14.2. Метрика цуценяти КСУ складається з двох частин:
- верхня частина (зеленого кольору) метрики цуценяти містить таку інформацію: назву місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, що її видали, реєстраційний номер, породу, повну кличку цуценяти, назву заводської приставки (якщо така є), стать, масть, повна дата народження, повний код та номер мікрочипу чи тавра, прізвище, ім’я та адреса заводчика та власника цуценяти повністю (як вказано в закордонному паспорті) , інформація про походження (батько, мати) та дата реєстрації приплоду.
Ця частина метрики підлягає обміну на родовід КСУ у встановленому порядку. - нижня частина метрики (відривний купон рожевого кольору) залишається у власника, частково дублює зміст верхньої частини.
Заводчик своїм підписом підтверджує достовірність вказаної інформації.
14.2.1. На метриці цуценяти обов’язково має бути печатка місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, що зареєстрував приплід.
Печатка не має закривати інформацію, вказану у метриці.
14.3. Метрика цуценяти є тимчасовим документом, який не дає права на племінне використання собаки та має бути обміняна на родовід.
14.3.1. Родовід на собаку є ідентифікаційним документом про походження саме на вказану у ньому тварину.
14.4. Оформлення родоводів здійснюється в ГУ КСУ на основі метрики цуценяти та карти реєстрації приплоду, наданої місцевим осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
До родоводу вноситься тільки та кличка собаки, яка вказана в карті реєстрації приплоду, разом з назвою заводської приставки заводчика, якщо така зареєстрована в МКФ на момент народження цього собаки.
14.5. КСУ видає міжнародний родовід єдиного зразка CERTIFIED PEDIGREE, який заповнюється латиницею та є обов’язковим для визнання документом про походження собаки як в Україні, так і в інших країнах - членах та контрактних партнерах МКФ.
У родоводі зазначається 3 або 4 (за бажанням власника) покоління предків цього собаки.
14.5.1. При експорті собаки до іншої країни на цьому родоводі робиться вклейка голограми «EXPORT PEDIGREE» встановленого зразка.
14.5.2. При експорті собаки до іншої країни на усіх документах про походження собаки обов’язково зазначається повний номер мікрочипу.
14.5.3. У випадку втрати або неможливості прочитати мікрочип необхідно надати клопотання місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник собаки, або надати результати ДНК тесту, який підтверджує, що це саме той собака, предки якого вказані в документах про походження.
14.5.4. За умови видалення мікрочипу під час проведення ветеринарних процедур необхідно надати свідоцтво від ветеринара та клопотання місцевого осередку КСУ, КЦ КСУ чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває на обліку власник собаки, яке засвідчує, що у зазначеного собаки був видалений попередній мікрочип та введений новий.
14.6. Реєстрові родоводи (номер UKU.R та реєстрація в додатку до Племінної книги КСУ) отримують собаки, які не мають в БД КСУ 3 повних зареєстрованих поколінь предків.
14.7. Зміна власника собаки, попередній власник якого перебуває на обліку в КСУ, оформлюється в КСУ.
Для цього до оригіналу родоводу додається письмова заява попереднього власника, у якій вказується: дата зміни власника собаки, прізвище, ім’я, по батькові (П.І.П.) та адреса нового власника з наданням документу, що засвідчує факт передачі собаки (договору купівлі-продажу, договору дарування, свідоцтва про право на спадщину) та документу, що підтверджує підпис попереднього власника собаки.
14.8. Зміна власника собаки, попередній власник якого є членом іншої організації – члена чи контрактного партнера МКФ, оформлюється в країні попередньої реєстрації цього собаки.
14.9. При втраті метрики цуценяти на підставі заяви заводчика може бути виданий дублікат метрики цуценяти, дублікат видається у місцевому осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
14.10. При втраті родоводу собаки на підставі заяви власника собаки, який вказаний в БД КСУ, чи клопотання місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, де перебуває (перебував) на обліку власник собаки, може бути виданий дублікат родоводу собаки.
14.11. Родоводи собак, привезених з країн-членів чи контрактних партнерів МКФ, мають бути зареєстровані в БД КСУ.
Для реєстрації надається тільки експортний варіант родоводу (деякі країни додають також сертифікат власності на собаку) з указаною адресою власника в Україні.
14.12. Якщо іноземні пес та сука знаходяться в оренді в Україні для оформлення приплодів від цих плідників необхідно надати в ГУ КСУ через місцевий осередок оригінал договору оренди, оформлений в організації – члені чи контрактному партнері МКФ основної реєстрації собак, та зазначити в ньому: термін оренди, умови оренди, прізвище та ініціали, адресу, електронну адресу та контактний телефон орендодавця та орендаря, також до договору оренди необхідно додати копію документа, що підтверджує особу орендодавця.
14.13. Для собак, які знаходяться в оренді в Україні, необхідна реєстрація в БД КСУ з присвоєнням номеру КСУ. Така реєстрація здійснюється тільки за умови надання копії свідоцтва про походження (родовід).
14.14. КСУ не зобов’язана автоматично реєструвати або перереєстровувати собак з родоводами, що видані членами чи контрактними партнерами МКФ, в БД КСУ, якщо виникають сумніви щодо походження та/або правильності оформлення такого родоводу. 

15. Карта реєстрації приплоду

15.1. До роботи в ГУ КСУ від місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу,приймаються карти реєстрації приплодів, оформлені із суворим дотриманням цього Положення.
15.2. Реєструвати та вносити до карти реєстрації приплоду не ідентифікованих цуценят (відсутність тавра чи мікрочипу), а також видавати на них метрики без зазначеного повного номеру тавра чи мікрочипу категорично заборонено.
15.3. У випадку виявлення порушень карти реєстрації повертаються до місцевого осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, для виправлення помилок чи для надання додаткової інформації.
15.4. Перелік обов’язкових документів, що входять до складу племінних документів, що вносяться до БД КСУ:
- карта реєстрації приплоду, надрукована у місцевому осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу за місцем реєстрації приплоду, засвідчена печаткою, з усіма необхідними підписами та з наклеєною маркою пса;
- копії чемпіонських, робочих сертифікатів, титулів, отриманих плідниками за межами України, які визнаються країнами – членами та контрактними партнерами МКФ (за умови їх наявності).
15.5. Карта реєстрації приплоду з усіма необхідними додатками має бути направлена до ГУ КСУ протягом 10-ти робочих днів з моменту видачі метрик цуценят заводчику.
15.6. У випадку неможливості з будь-якої причини оформити належним чином карту реєстрації приплоду чи відсутності необхідних додатків – видача метрик категорично заборонена.
15.7. У випадку парувань за межами України власником племінної суки в осередок надається чітка копія родоводу пса, документ, що засвідчує парування, документ, що засвідчує особу власника пса, копії сертифікатів пса, отриманих за межами України.
15.8. У випадку реєстрації приплоду від орендованих плідників, необхідно надати до дати реєстрації приплоду оригінал договору оренди для внесення до БД КСУ.
15.9. Заводська приставка, вказана в карті реєстрації приплоду, має бути попередньо зареєстрована в МКФ (до дати народження приплоду) та має належати тому власнику, який є заводчиком цього приплоду, та ім’я якого буде внесене до карти реєстрації приплоду, метрики цуценяти та родоводу в графу «Заводчик».
15.10. У випадку оренди суки, назва розплідника основного власника (орендодавця) разом із собакою в оренду передаватися не може.
15.11. Усі необхідні документи, які входять до племінного пакету відповідно до п. 10.4.2., перевіряються та залишаються в архіві місцевого осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
15.12. Карта реєстрації приплоду заповнюється відповідальним співробітником місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
15.12.1 Достовірність інформації, внесеної до карти реєстрації приплоду на основі вказаних документів плідників, є відповідальністю заводчика.
15.12.2. Відповідальність за наявність усіх необхідних документів плідників для реєстрації приплоду бере на себе місцевий осередок КСУ чи КЦ КСУ, чи організація кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
Повний пакет документів засвідчується підписами відповідальної особи та керівника місцевого осередку КСУ, чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу та печаткою.
15.12.3. У випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо наданої інформації чи невідповідності інформації, вказаної в карті реєстрації приплоду та метриці цуценяти, усі документи щодо реєстрації цього приплоду повертаються до місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, який його оформлював.
15.13. Уся інформація щодо зареєстрованого у місцевому осередку приплоду вноситься до БД КСУ у відповідності до наданої карти реєстрації приплоду.
15.14. ГУ КСУ залишає за собою право надіслати запит щодо надання повного пакету документів осередком відносно будь-якого приплоду.
Місцевий осередок КСУ, чи КЦ КСУ, чи організація кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, зобов’язані відправити пакет документів до ГУ КСУ протягом 10-ти днів з моменту отримання запиту.
15.15. У випадку виявлення зі сторони власника, заводчика, місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, зловживань чи надання заздалегідь неправдивої інформації до порушників будуть застосовані санкції відповідно до цього Положення і Статуту КСУ. 

16. Племінна книга КСУ та Додаток до неї

16.1. Племінна книга КСУ є основою племінного розведення собак КСУ в Україні, в ній фіксується народження цуценят породних собак КСУ, а також реєструються собаки з родоводами країн-членів чи контрактних партнерів МКФ, ввезених в Україну з метою племінного використання.
16.2. Відповідно до Статті 20.5 Основних Положень МКФ КСУ не зобов’язана автоматично реєструвати або пере-реєстровувати собак із родоводами інших країн-членів або контрактних партнерів МКФ в Племінну Книгу КСУ або Додатку до неї, якщо родовід був виданий неправильно.
16.3. Максимальний термін реєстрації метрики та внесення до Племінної книги КСУ (виготовлення родоводу) – три місяці з дня надходження до ГУ КСУ за умови наявності необхідної інформації, зазначеної в метриці чи карті реєстрації приплоду.
16.4. При внесенні до Племінної книги КСУ (абревіатура перед номером – UKU) нової інформації необхідно вказувати як мінімум 3 покоління предків, зареєстрованих та внесених до Племінних книг країн-членів або контрактних партнерів МКФ.
Необхідно вказувати клички, абревіатури та номери племінних книг, повні номери тавра/мікрочипів, масть, тип шерсті, різновиди за зростом, результати зданих випробувань, отримані титули усіх собак.
16.5. Додаток до Племінної книги КСУ (абревіатура перед номером – UKU.R.) є частиною Племінної книги КСУ.
16.5.1. До Додатку до Племінної книги КСУ можуть бути внесені собаки, які не мають три повних достовірно-породних поколінь предків.
До нього також вносяться собаки порід, визнаних тільки на національному рівні в Україні, з повними чи неповними родоводами.
16.5.2. Собака без родоводу чи з родоводом кінологічної організації, не визнаної КСУ чи МКФ, може отримати початковий родовід за умови отримання трьох описів від трьох різних суддів МКФ, ліцензованих з цієї породи, на сертифікатній виставці на території України з оцінкою не нижче «Дуже добре».
Для допуску до опису собака має досягти віку, мінімум, 9 місяців, та бути чипованим.
Суддя зобов’язаний впевнитися у наявності мікрочипу та перевірити його відповідність з чипом в бланку опису.
В родоводах таких собак робиться відмітка «Без права племінного розведення».
16.5.3. Собаки, внесені до Додатку до Племінної книги КСУ, не можуть претендувати на підтвердження титулу САСІВ, САСІТ, САСІОb, САСІАg та титулів Міжнародних Чемпіонів (C.I.B., або C.I.E., або C.I.T. та ін.).
16.5.4. Нащадки собак порід, визнаних МКФ, внесені до Додатку до Племінної книги КСУ, після досягнення ними повних трьох поколінь переносяться до Племінної Книги КСУ.
16.6. Після укладання з КСУ угоди про співпрацю організація кінологічного спрямування зобов’язана надати до ГУ КСУ свою Книгу реєстрації парувань та народження цуценят, а також карти реєстрації приплодів за весь період її існування.
 16.7. Для реєстрації імпортних собак порід, визнаних тільки на національному рівні в  Україні (присвоєння номеру UKU.R  та внесення до Додатку до Племінної книги КСУ породного собаки національно визнаної породи, народженого за межами України) допускаються тільки собаки тих порід, які на цей час визнані на території України.
Родоводи для собак, визнаних тільки на національному рівні в Україні, які можуть претендувати на реєстрацію в Додатку до Племінної Книги КСУ:
- видані організаціями - членами або контрактними партнерами МКФ,
- видані породними клубами порід поза класифікацією, якщо ці породні клуби не входять до складу інших всесвітніх організацій, відмінних від МКФ.
Н.Б. Якщо в країні є породний клуб породи поза класифікацією МКФ, визнаний організацією-членом або контрактним партнером МКФ, то родоводи інших, не визнаних клубів з цієї країни, не приймаються.

17. Санкції

17.1. За порушення вимог цього Положення Племінна комісія КСУ в залежності від тяжкості та наслідків порушення може накласти наступні санкції на порушників:
- попередження;
- догана;
- відсторонення власника собаки від ведення племінної діяльності під егідою КСУ (реєстрації парувань, приплодів, собак, народжених в Україні, та імпортованих собак) на термін від 1 до 3 років;
- відсторонення власника собаки від ведення племінної діяльності під егідою КСУ (реєстрації парувань, приплодів, собак, народжених в Україні, та імпортованих собак) безстроково;
- відмова у видачі документів про походження;
- ануляція вже виданих документів про походження;
- порушення питання про ануляцію заводської приставки;
- порушення питання про довічну дискваліфікацію.
17.2. Племінна комісія КСУ розглядає заяви, які надійшли до розгляду про порушення цього Положення, у присутності зацікавлених сторін або за наявності письмового пояснення сторін.
17.2.1. Якщо сторони або одна із сторін не з`явилися на засідання Племінної комісії КСУ та/або відмовилися надати письмові пояснення, Племінна Комісія КСУ має право розглянути справу та винести щодо неї рішення за відсутності зацікавлених осіб, повідомлених належним чином.
17.2.2. Президія КСУ за поданням Племінної комісії КСУ затверджує рішення Племінної Комісії щодо накладення санкцій на порушника.
Рішення Президії доводиться до відома порушника шляхом публікації на офіційному сайті КСУ або надсилається поштою.
17.3. Порушенням правил ведення племінної діяльності з боку заводчиків, власників/співвласників собак, крім іншого, вважається:
- жорстоке поводження з собаками;
- незадовільне утримання племінних собак та незадовільне вирощування та утримання приплоду;
- фальсифікація інформації, зазначеної у племінній документації;
- відмова від реєстрації в Племінній Книзі КСУ чи додатку до неї (приховування) усього приплоду чи цуценят із приплоду, отриманих від племінних собак КСУ;
- свідоме використання інфікованих племінних собак (плідників), яке призводить до розповсюдження інфекційних захворювань, чи собак з виявленими спадковими захворюваннями;
- підробка племінних документів, продаж або відчуження іншим шляхом підроблених та дійсних племінних документів, а також підготовчі дії до цього, такі як розміщення оголошень та ін;
- інші порушення пунктів цього положення.
17.3.1. У випадку порушень, зазначених в пункті 17.3., КСУ залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій власника/орендаря/співвласника собаки.
17.4. Порушення пунктів 2.1, 2.2, 6.2, 6,7, 6.8, 6.11, 10.2, 10.4, 11.3, 11.9, 13.1, 14.3, 15.2 цього Положення, тягне за собою винесення догани порушнику.
17.5. Повторне порушення пунктів 2.1, 2.2, 6,7, 6.8, 6.11, 13.1, 14.3 цього Положення тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ на термін від 1 до 3 років.
17.6. Порушення пунктів 2.8, 2.9, 6.4, 6.9, 6.10, 7.3, 7.5 цього Положення, тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ на термін від 1 до 3 років.
17.7. Повторне порушення п. 2.8, 2.9, 6.4 цього Положення, тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ безстроково.
17.8. Надання свідомо неправдивої інформації, фальсифікація чи підробка племінних документів, продаж племінних документів чи підготовка до неї тягне за собою відсторонення власника собаки та усіх собак, що знаходяться у його власності/співвласності від ведення племінної діяльності під егідою КСУ довічно.
17.9. У разі оформлення місцевим осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, приплоду без наявності усіх необхідних документів, вказаних в пункті 10.4. цього Положення, догана виноситься його голові.
17.10. Повторне порушення пунктів 10.4, 11.3, 11.9 цього Положення, тягне за собою розірвання угоди про співпрацю з місцевим осередком КСУ чи КЦ КСУ, чи організацією кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, терміном до 1 року.
17.11. У разі порушення місцевим осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу, термінів, вказаних у п. 11.7. більш ніж на 18 місяців, усі цуценята приплоду вносяться в БД КСУ, але залишаються без метрик та родоводів.
17.12. Грубе та/або багаторазове порушення місцевим осередком КСУ, чи КЦ КСУ, чи організацією, з якою у КСУ підписана угода про співпрацю, одного або декількох пунктів цього положення є предметом розгляду Племінної комісії КСУ, яка може клопотати перед Президією КСУ про застосування санкцій згідно зі Статутом КСУ щодо порушника – місцевого осередку КСУ чи КЦ КСУ, чи організації кінологічного спрямування, з якою у КСУ підписана угода про співробітництво та взаємодопомогу.
17.13. Рішення про застосування санкцій може бути оскаржене шляхом подання апеляційної заяви до Президії КСУ протягом 6 місяців після його прийняття.

 

На виконання Закону України № 578-VII «Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин» від 18.09.2013 з 1.08.2014 на території України введена повна заборона на купірування вух та хвостів собак для   зміни   зовнішнього   вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей.
У зв’язку з чим повідомляємо, що згідно з наказом Президента КСУ № 2 від 17.02.2016  українські собаки, народжені до 01.01.2016, з купіруваними хвостами і/або вухами мають право брати участь у племінному розведенні, виставковій та спортивній діяльності в системі КСУ.

Українські собаки з купіруваними вухами і/або хвостами, народжені з 1.01.2016, на виставки, спортивні та інші заходи в системі КСУ допускатися не будуть.

Виключення надається собакам, які були купірувані з медичних причин, за умови надання оригіналу медичної довідки державної ветеринарної клініки.

Собаки, народжені в країнах, де купірування хвостів та вух дозволено, мають право браво участь у племінному розведенні, виставковій та спортивній діяльності в системі КСУ.

Собаки порід, в країнах походження яких дозволяється купірування вух і/та хвостів,  з купіруваними хвостами і/або вухами мають право брати участь у племінному розведенні, виставковій та спортивній діяльності в системі КСУ.

Суддівство собак на виставках усіх рангів в системі КСУ буде здійснюватися згідно з діючими стандартами порід МКФ.

Приказ № 2 от 17.02.16 (о запрете купирования ушей и хвостов)